TKDK Destekleri Nelerdir? İmerco Danışmanlık

TKDK destekleri en çok yararlanılan hibe programlarından birisidir. Bu destekler, IPARD programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanır.

Bu sayfada TKDK destekleri ile ilgili önemli bilgileri bulacaksınız. Sayfa sonunda yer alan ANAHTAR TAVSİYE kısmında ise hibe projeleri ile ilgili önemli bir tavsiyem var. Mutlaka okumalısınız.

 

TKDK NEDİR?

TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kısaltmasıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Bu kurum Avrupa Birliği hibelerinden birisi olan IPARD II hibe fonuna dahil olan hibe desteklerini yürütür.

 

IPARD NEDİR?

IPARD Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir fondur. Dolayısıyla Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın bir bileşenidir.  Bu fon Kırsal Kalkınma desteklerine yönelik bir kaynaktır.

 

TKDK IPARD HİBE DESTEKLERİ NELERDİR?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD kapsamında hibe başvurusu süreçlerini yayınladığı çağrı ilanları ile duyurur. Her çağrı ilanında başvuru kabul edilecek hibe programları da açıklanır.

Sitemizi takip etmeye devam ederseniz, bu çağrılar yayınlandığında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun yanında hibe duyurularını TKDK veya Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitelerinden de takip edebilirsiniz.

IPARD kapsamında aşağıdaki sektörler için hibe alabilirsiniz.

 1. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
 2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
 3. Tarım- Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri
 4. LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması
 5. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

TKDK 2020 yılında ve 2021 Yılında çağrı ilanına çıkmıştır. Bu çağrı ilanlarında IPARD hibe destekleri 101, 103 ve 302 numaralı programlar yer almaktadır. Bu programlara başvuru süresi içerisinde başvuru yapabilirsiniz.

IPARD HİBE DESTEKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Her çağrı için farklı koşullar uygulanmaktadır. Bu koşullar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından çağrı ilanlarında ve çağrı başvuru rehberlerinde açıklanır.

Biz bu kısımda bu yıl uygulanan bazı temel programlara başvuru koşullarına kısaca değinelim.  

 • 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Yatırımları için  gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.
 • 302. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme programına kırsaldaki gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.
 • 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar programının koşulları biraz farklıdır. Başvuran gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise yetkili kişide öğrenim veya tecrübe şartı aranmaktadır. Bu eğitim şartı için en az lise düzeyinde ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanından mezun olmak yeterlidir. Bunun haricinde tarım veya ilgili uzmanlık alanında üç yıl çalışma deneyimiyle de başvuru yapabilirsiniz.

TKDK DESTEKLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

TKDK destekleri kapsamında hibe alabilmek için öncelikle bir hibe projesi hazırlamalısınız.

Bu projeleri hazırlarken öncelikle başvuru rehberini inceleyin. Çünkü projeniz başvuru kurallarına uygun olmak zorundadır. Yani çok iyi bir fikir ve iyi bir proje sahibi olabilirsiniz. Ancak projeniz program rehberine uygun değilse değerlendirmeye alınmaz.

Eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın. 

Hazırladığınız hibe projesini öncelikle TKDK internet sitesi üzerinden online olarak sisteme girmelisiniz.  (https://www.tkdk.gov.tr/

Ayrıca online başvurusunu yaptığınız proje dosyasını fiilen de teslim etmelisiniz. Ancak başvuru dosyasını TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim ettiğinizde başvurunuzu tamamlamış olursunuz.

 

TKDK HANGİ SEKTÖRLERİ DESTEKLİYOR ?

101.Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Bu program kapsamında aşağıdaki konularda proje hazırlayabilirsiniz. Bununla birlikte danışmanlık hizmeti alarak hazırlattıracağınız hibe projeleri ile de başvuru yapabilirsiniz.

101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103.Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 302.Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-1 – Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-2 – Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3 – Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

302-4 – Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5 – Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6 – Makine Parkları

302-7 – Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

HANGİ TARİHLERDE HİBE BAŞVURUSU YAPABİLİRİM?

IPARD hibe desteği başvuru süreleri çağrı ilanı ile açıklanır. TKDK 2021 çağrı ilanına çıktı. Bu ilana göre 2021 Yılı içerisinde uygulanacak olan programlar için başvuru süresi tamamlanmıştır.  Yeni bir ilana çıkıldığında sayfa güncellenecektir. Bu sayfadan takip edebilirsiniz.

101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için başvuru süresi 16.03.2021 tarihinde sona erdi.

103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Yatırımlar için başvuru süresi 23.03.2021 tarihinde sona erdi.

 

TKDK DESTEKLERİNDEN NE KADAR HİBE ALABİLİRİM?

TKDK başvuru üst ve alt limitleri sektör, konu, başvuru sahibi ve yatırım yeri gibi koşullarla değişiklik gösterir. Bu limitler proje  başvuru rehberinde açıklanır. Bu nedenle genel için geçerli bir bilgi söz konusu değildir.

Bununla birlikte TKDK projeleri için alabileceğiniz hibe oranları %35 ile %70 arasında değişir. Bu oran ikamet yeri, başvuran kişi ve sektöre göre değişiklik gösterir. Sizin için geçerli olacak oranları öğrenmek için çağrı ilanlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda TKDK İl Koordinatörlüklerinden de bilgi alabilirsiniz.

 

YATIRIMI NE KADAR SÜREDE TAMAMLAMALIYIM?

TKDK destekleri ile yapacağınız yatırımları bir yıl içerisinde tamamlamalısınız. Ancak bu konuda sektör ve programla ilgili özel şartlara tabi durumlar da olabilir. Bu nedenle başvuru çağrı rehberine ve hibe sözleşmesinin ilgili bölümüne dikkat etmelisiniz. Yapacağınız yatırımı bu rehberler ve sözleşme makamının yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirin.

HANGİ HARCAMALAR İÇİN HİBE ALAMAM?

Sözleşmeden önce yapılan harcamalar, projede olmayan harcamalar ve yatırım süresi içerisinde yapılmayan harcamalar için hibe alamazsınız. Ayrıca aşağıda belirtilen masrafları da hibe projesine dahil edemezsiniz.

Bu tür masraflarınız olması durumunda kendi kaynaklarınızdan karşılamak durumunda olduğunuzu unutmayın.

 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • Canlı hayvan alımı,
 • Tüm vergiler, İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Sigorta giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Yararlanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar

TKDK HİBE ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

IPARD destekleri kapsamında kabul edilen hibe projeleri için ödemeler hakkediş usulü ile yapılır. Bu kapsamdaki hakkedişlerinizi Ödeme Talep Paketlerine göre talep edebilirsiniz.

Hibe sözleşmesini imzalamanızdan sonra yatırıma kendi kaynaklarınız ile başlarsınız.

Hibe projesi kapsamında belirtilen inşaat, makine alım v.b. faaliyetlerin belirlenen bir kısmını tamamladığınızda ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

İmerco TKDK Destekleri 

TKDK destekleri konusunda daha fazla bilgi almak için iletişime geçin. İmerco Danışmanlık

WeCreativez WhatsApp Support
Uzmanlarımız sizlerden mesaj bekliyor. Hemen Tıkla Whatsapp'tan iletişime geç
Size nasıl destek olabiliriz?