İhracat ve Dış Ticarete Yönelik Destekler ve Teşvikler

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Nedir?

İhracat destekleri, teşvikleri veya diğer adıyla dış ticaret teşvikleri çeşitli devlet kurumlarının firmaların ihracata hazırlanması, marka bilincini uluslararası pazarlara taşıması, girdiği pazarda kalıcı hale gelmesi, sürdürülebilir bir dış ticaret stratejisi oluşturulması için verilmektedir.

İhracat Teşvikleri ve Desteklerinin Amacı Nedir?

İhracat teşvikleri ve destekleri kapsamında KOBİ’lerin yurt dışında yer alacakları pazarlara açılabilme becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmesini, dış ticaretteki paylarını artırmalarını, uluslararası rekabetin aktörleri haline gelmelerini, ihracata başlayan KOBİ sayısında atışın olmasını ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısının artmasını amaçlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Teşvikleri ve Destekleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerini iki farklı şekilde ele almaktadır. Bunlar mal ve hizmet ihracatına yönelik desteklerdir. Bu iki farklı destek hem destek başlıkları hem de destek tutarları olarak birbirinden farklılık göstermektedir.

Ticaret bakanlığı tarafından sağlanan ihracat destekleri hem mal ihracatı hem de hizmet ihracatı kategorisinde sürekli açık destekler olup şekil şartına göre firmaların yararlanabileceği desteklerdir. Bu destekler Bakanlık’ın stratejilerine göre değişkenlik gösterebilir. Yeni başlıklar eklenebilir veya destek rakamları üzerinde düzenlemeler yapılabilmektedir.

İhracat Destekleri ve Teşviklerinden Neden Yararlanılır?

İhracat destekleri veya teşvikleri, firmaların ihracata hazırlanması amacıyla devlet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Firmaların ihracata hazırlanmasının yanı sıra ihracatlarını artırmaları noktasında teşviklerle desteklenirlerken sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için de destek veya teşviklerden yararlanabilirler. İhracat desteklerinden veya teşviklerinden yararlanan firmalar da ihracata adapte olma konusunda daha sağlıklı bir süreç yönetecektir.

Mal İhracatına Yönelik 2023 Destekleri

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

İhracat yaparken zorunlu kılınan veya avantaj sağlayacak olan belgelerin/test harcamalarının desteklenmesidir.

Destek tutarı %50 olup, destek üst limiti 250.000 Dolar’dır.

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

İhracata başlamak veya ihracatı artırmak için yapılan iş seyahatlerinin
Ulaşım; Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri,
Konaklama; oda+kahvaltı giderleri, 150 Dolara kadar,
Araç Kiralama giderleri; günlük 50 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Destek tutarı %70 olup, destek limiti seyahat başına 5.000 Dolar’dır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılımının Desteklenmesi

Desteklenen fuarlar listesinde olan yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlandığında stand alanı için belirlenen ücret üzerinden destek alınabilmektedir. Fuarlar 3 kategoride değerlendirilir. 2022 üst limitleri; o Bireysel Fuarlar: Yurt içi: 77.000 TL Yurt dışı:145.000 TL o Milli Fuarlar: 220.000 TL o Prestijli Fuarlar: 743.000 TL

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

İhracat miktarı ve marka bilinirliliğini artırmak için yapılan tanıtım harcamaları desteklenmektedir.

Destek tutarı %60 olup, destek tutarı 250.000 Dolar’dır.

NOT: Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinde ise destek oranı %10 artabilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Alım Desteği

Türkiye’de tescilli markanın yurt dışında tescillenmesi için yapılan harcamalar desteklenmektedir.

Destek tutarı %50 olup, destek tutarı 50.000 Dolar’dır.

Yurt Dışı Birim Desteği

Yurtdışında açılan mağaza, depo, ofis, kioks, showroom veya reyon ile üzerine bina yapılmak için kiralanan arsa olmak üzere konut olarak kullanılmayan birimler desteklenmektedir.
Desteklenecek birim üst limiti 25 adet olup, ülke başına 4 yıl süreyle desteklenmektedir.

Üretici firmalarda mağazalar:

%50 oranında (hedef ülkede açılıyorsa %60) yıllık en fazla 120.000 Dolar.
Ofis, depo, showroomlar %50 oranında (hedef ülkede açılıyorsa %60) 100.000 Dolar’a kadar desteklenmektedir.

Ticari firmalarda mağazalar;

%40 oranında (hedef ülkede açılıyorsa %50) yıllık en fazla 100.000 Dolar.
Ofis, depo, showroomlar %40 oranında (hedef ülkede açılıyorsa %50) 75.000 Dolar’a kadar desteklenmektedir.

 

Rapor Desteği

Firmanın belirli bir pazar ya da sektör hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyacı varsa alanında uzman danışmanlardan konu hakkında almış olduğu rapor hizmeti için destek alınabilmektedir.

Destek tutarı %60 olup, destek üst limiti 200.000 Dolar’dır.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine yapılan üyelik harcamaları için verilen destektir.
Site başına 15.102 TL desteklenmektedir. En fazla 3 e-ticaret sitesi için ve site başına en fazla 2 yıl süresince yararlanılabilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Firmaların yurt içi markalarının, yurt dışında marka çıkarmak için yaptıkları ilk başvuru giderleri desteklenir.

Destek oranı %50 olup, yıllık en fazla 50.000 Dolar desteklenmektedir. Destek süresi 4 yıldır.

NOT:

Mal ihracatı yapacak firmaların belirlenen hedef ülke ve sektörlerde olması durumunda destek oranı 15 puan arttırılır. Markanı hedef veya öncelikli ülkelerden birinde tescil edilmesi durumunda destek oranı %60 olmaktadır.

Hizmet İhracatına Yönelik 2023 Destekleri

Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

Tekno Hızlandırıcı Destek 1 (Birebir Mentörlük)

Teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülür.

Şirketlerin yurtdışında bulunan “Launchpad” ve “Accelator” programları kapsamında danışmanlık giderleri desteklenir.

 Eğitim/Danışmanlık

 Yurt dışı Pazarlama Faaliyeti/Alım Heyeti

 Simülatör/Test Merkezi/Robotik Cihaz Kiralama

 Reklam Tanıtım Pazarlama

Destek oranı %70, proje başına destek üst limiti 4.800.000 TL’dir. Destek süresi 2 yıldır.

Tekno Hızlandırıcı Destek 2 (Birebir Mentörlük)

Proje süresince danışmanlık vermek üzere istihdam edilen 2 mentor veya personelin brüt istihdam giderleri desteklenir. Katılımcı şirket sayısı en az 8 olmalıdır.

Destek oranı %70, proje başına destek üst limiti 4.800.000 TL’dir.

Yurt Dışı Marka/Patent ve Tescil Koruma Desteği

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik giderler desteklenir.
• Marka/Patent/Tescil Bürosu Hizmetleri Giderleri
• Ülkede Başka Bir Şirket Adına Tescil Ettirilip Ettirilmediğine İlişkin Yapılacak Araştırmaya Yönelik Zorunlu Giderler
• Yurt Dışında Tescil Vve Korunmaya İlişkin Hukuki Danışmanlık Giderleri
• Tescil Yenileme Giderleri

Destek oranı %60 , olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Rapor ve Veri Analizi Desteği 1

Şirketler ve işbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan raporlara ilişkin giderler desteklenir.
• Sektör/Ülke/Mevzuat/ Yabancı Şirket/Marka Odaklı Rapor ve Analiz
• Veri Analitiği/Madenciliği/İzleme Değerlendirme-Yönetim Rapor ve Analiz
• Uluslararası Platformlarda veya Veri Tabanlarında Münferit ve/veya Periyodik Üyelik
• Yurt Dışı İhale/Sözleşme/Şartname Hazırlığına Yönelik Rapor ve Analiz

Destek oranı %60 , olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Belgelendirme Desteği

Şirketlerin desteklenen belge/ sertifika/ akreditasyonlar listesi’nde (ek-belgelendirme) yer alan belge/ sertifika/akreditasyonlara ilişkin giderleri desteklenir.
• Alım ve Yenileme Giderleri
• Müracaat ve Doküman İnceleme
• Belgelendirme Tetkik Giderleri
• Belge Kullanım Ücretleri
• Zorunlu Kayıt Ücretleri
• Test/Analiz Giderler

Destek oranı %60 , olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/ dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere desteklenen arama siteleri listesi’nde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
• İş İlanı Verme
• İnsan Kaynağı Bulma
• Bağlantı Kurma
• Aracılık

Destek oranı %60 , olup, destek üst limiti 300.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

E-Ticaret Site ve Platformlara Bireysel Üyelik Desteği

Bu madde kapsamında şirket ve işbirliği kuruluşlarının desteklenen e-ticaret site ve platformlar – uluslararası kuruluşlar listesi’nde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenir.
• İş İlanı Verme
• İnsan Kaynağı Bulma
• Bağlantı Kurma
• Aracılık

Destek oranı %60 , olup, , site – platform başına yıllık 48.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği

Bu madde kapsamında şirket ve işbirliği kuruluşlarının uluslararası kuruluşlar listesi’nde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenir.

Destek Oranı %60 olup, Destek üst limiti Uluslararası Kuruluşlar başına yıllık 48.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Geliştirme Desteği

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen personelin aylık brüt ücretleri desteklenir.

Destek oranı %50 olup, Destek Üst limiti personel başına yıllık 300.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Kiralama (Donanım) Desteği

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.
• Test Merkezi
• Robotik Teçhizat
• Endüstriyel Ekipman
• Teçhizat, Donanım

Destek oranı %50 olup, Destek Üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Kiralama (Yazılım) Desteği

Şirketlerin yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyun geliştirilmelerine yönelik olarak “desteklenen yazılım lisansları listesi’nde yer alan yazılımları satın alma/kiralama giderleri desteklenir.

DESTEKLENEN YAZILIM LİSANLARI LİSTESİ

Kategori Adı

Collaboration & Productivity

Collaboration & Productivity

Collaboration & Productivity

Design

Design

Design

Design

Design

Alt Kategori

Team Collaboration Software

Meeting Management Software

Internal Communications Software

3D Design Software

Display Ad Design Software

Video Software

Software Design Software

Stock Media Software

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Pazara Giriş Desteği

Şirketlerin yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Yerelleştirme
• Dijital Dosya Hazırlama
• Çoğaltma
• Barındırma
• Artırılmış/Sanal Gerçeklik Entegrasyonu
• Yabancı Dile Çeviri
• Blokzincir Entegrasyonu
• Metaverse Entegrasyonu
• NFT Entegrasyonu

Destek oranı %75 olup, destek üst limiti proje başına 2.400.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

HİSER Projeleri, aynı bilişim alt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin işbirliği kuruluşları öncülüğünde kümelenme mantığıyla dış ticarete yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla yürütülür ve proje kapsamında ortak faaliyetler gerçekleştirilir.

Destek oranı %75 olup, destek üst limiti proje başına 4.800.000 TL, destek süresi 3+2 yıldır.

 

   Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Hiser projelerinde yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile alım heyetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak giderler desteklenir.
• Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetlerinde Ulaşım ve Konaklama Giderleri
• Tercümanlık Giderleri
• Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşme Organizasyon Giderleri
• Reklam Giderleri
• Halkla İlişkiler Ve Danışmanlık Hizmeti Giderleri
• Katalog, Broşür Ve Tanıtım Malzemeleri Prodüksiyon Giderleri
• Stand Ve Sanal Etkinlik Platform Giderleri

Destek oranı %75 olup, destek üst limiti proje başına 1.800.000 TL, destek süresi 3+2 yıldır.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Reklam/ Tanıtım/ Pazarlama Destekleri (Yazılım/Oyun/ Uygulama)

Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin (ek-pazarlama)’da yer alan giderler desteklenir.
• Google Playstore, Appstore, Meta Reklamları
• Sosyal Medya Reklamları
• E-Ticaret Platformlarına Verilen Reklamlar
• TV/ Radyo/ Sinema/ Dergi Sponsorlukları
• Arama Motorlarına Verilen Reklamlar
• Açık Hava/Bina/Durak
• Billboard/Pano/Tabela

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 4.800.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Reklam/Tanıtım/ Pazarlama Destekleri (Genel Tanım)

Şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri genel amaçlı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin (ek- pazarlama)’da yer alan giderler desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• İnternet Reklamları
• Arama Motorlarına Verilen Reklamlar
• Sosyal Medya Reklamları
• Blok Zincir Alanlarına Verilen Reklamlar
• E-Ticaret Platformlarına Verilen Reklamlar
• Açık Hava/Bina/Durak
• TV/Radyo/Sinema/Dergi Sponsorlukları
• Billboard/Pano/Tabela

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 3.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Ürün Yerleştirme Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri desteklenmektedir.

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 1.200.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Platform Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek oranı %50 olup, destek üst limiti proje başına 1.200.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Acente Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Destek oranı %50 olup, destek üst limiti proje başına 1.200.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt dışı bireysel etkinlikler listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin aşağıda belirtilen bireysel katılım giderleri desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Alan ve stand kirası
• Tasarım ve dekorasyon giderleri
• Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler
• Sanal etkinlik katılım giderleri
• Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
• En fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 300.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Etkinlik Milli Katılım Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının desteklenen yurt dışı milli katılım organizasyonları listesi’nde yer alan etkinliklere katılımlara ilişkin aşağıda belirtilen milli katılım giderleri desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Alan ve stand kirası
• Tasarım ve dekorasyon giderleri
• Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler
• Sanal etkinlik katılım giderleri
• Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
• En fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri
• En fazla 2 temsilcinin temsilcinin kişi başına günlük 3000 TL’yi geçmemek kaydıyla oda ve kahvaltı giderleri

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti proje başına 300.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Milli Katılım Organizasyon Düzenleme Desteği

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından münferit veya birlikte düzenlenecek milli katılım organizasyonlarına ilişkin aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Tanıtım broşür/kitapçığı prodüksiyon giderleri
• Görsel, yazılı ve işitsel medya ve internet reklamı giderleri
• Tanıtım filmi prodüksiyon giderleri
• Infostand, gösteri/etkinlik/trend alanı kiralama ve kurulum giderleri
• Etkinlik konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru giderleri
• Tanıtım/videowall, multivizyon gösterilerine ilişkin giderler
• Web sitesi tasarım giderleri

Destek oranı %75 olup, destek üst limiti proje başına 1.440.000 TL’dir. Destek süresi bulunmamaktadır.

Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt içi bireysel etkinlikler listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel standlı katılım giderleri desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Fuar katılım sözleşmesinde yer alan zorunlu giderler
• Sanal etkinlik katılım giderleri
• Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
• Tasarım ve dekorasyon giderleri
• Alan ve stand kirası

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 180.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt İçi Organizasyon Desteği

Ülkemizde bilişim/ yazılım /oyun kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, Türk bilişimcilerin, yazılımcıların ve oyuncuların yetiştirilmesi, hizmetlerinin yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşma süreçlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır.
Desteklenecek Giderler;
• Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenecek proje bazlı fuar,
• Kongre
• Tanıtım
• Yarışma
• Eğitim organizasyonları
• Tanıtım faaliyetleri

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti proje başına 2.400.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Sektörel Ticaret ve Alımı Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca tek başlarına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
• Ulaşım
• Konaklama
• Danışmanlık Tanıtım
• Organizasyon

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti proje başına 1.800.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Birim Desteği

Şirketlerin veya işbirliği kuruluşların yurt dışındaki mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroom ve bakanlıkça uygun görülen diğer birimlerin açılmasına ve işletilmesine yönelik aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Brüt kiralama giderleri
• Kullanım Hakkı Giderleri
• Komisyon Giderleri
• Hizmet Giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 1.440.000 TL’dir. Destek süresi her ülke için 5 yıldır.

Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği

Bakanlıkça uygun görülecek işbirliği kuruluşları ve/veya bunların kuracağı şirketlerin, bünyesinde yer alan şirketlerinin, orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasını teminen yurt dışında kuracağı uluslararası pazarlama ofislerinin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri
• Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri
• Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri
• Pazarlama ve tanıtım giderleri Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 (üç) kişinin istihdamına yönelik giderleri

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti 12.000.000 TL’dir. Destek süresi her ülke için 4 yıldır.

Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği

Bakanlıkça uygun görülecek işbirliği kuruluşları ve/veya bunların kuracağı şirketlerin, bünyesinde yer alan şirketlerinin, orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasını teminen yurt dışında kuracağı uluslararası pazarlama ofislerinin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri
• Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri
• Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri
• Pazarlama ve tanıtım giderleri Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 (üç) kişinin istihdamına yönelik giderleri

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti 12.000.000 TL’dir. Destek süresi her ülke için 4 yıldır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destekleri

Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan unıcornların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Stratejik İş Planı Desteği

Stratejik iş planının yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen harcamalar desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Firma Profili
• Firma Analizi
• İzleme ve Değerlendirme
• Gelişim Yol Haritası Hazırlanması
• Hedef Pazar Analizi ve Büyüme Stratejileri
• Bilişim Alt Sektörü Yapısı ve Firmanın Sektördeki Konumu

Destek oranı %75 olup, destek üst limiti 1.200.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Marka/Patent Tescil – Koruma Desteği 1

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Marka/Patent/Tescil Bürosu Hizmetleri Giderler
• Ülkede Başka Bir Şirket Adına Tescil Ettirilip Ettirilmediğine İlişkin Yapılacak Araştırmaya Yönelik Zorunlu Giderler
• Yurt Dışında Tescil ve Korunmaya İlişkin Hukuki Danışmanlık Giderleri
• Tescil Yenileme Giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 600.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Marka/Patent Alım Desteği

Şirketlerin yurt dışında kayıtlı patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Satın Alım Giderleri
• Satın Alıma Yönelik Değerleme Hizmeti Giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 1.200.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Geliştirme Desteği

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 10 adet personelin aylık brüt ücretleri desteklenir.

Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 600.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

NOT: Üniversitelerin genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içinde mezun olan personelin istihdam edilmesi halinde destek oranı %70 olarak uygulanır.

Mühendislik Bölümleri;
• Bilgisayar Mühendisliği,
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
• Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği,
• Yazılım Mühendisliği,
• Endüstri Mühendisliği,
• Makine Mühendisliği,
• Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği,
• Telekomünikasyon Mühendisliği,
• Yapay Zekâ Mühendisliği,
• Veri Mühendisliği.

Kiralama (Donanım) Desteği

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.
• Test Merkezi
• Robotik Techizat
• Endüstriyel Ekipman
• Techizat, Donanım

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 1.200.000 TL’dir. Destek süresi 5 yıldır.

Pazara Giriş Desteği

Şirketlerin yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Yerelleştirme
• Barındırma
• Metaverse Entegrasyonu
• Dijital Dosya Hazırlama
• Yabancı Dile Çeviri
• Blokzincir Entegrasyonu
• Çoğaltma
• Artırılmış/Sanal Gerçeklik Entegrasyonu
• NFT Entegrasyonu

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 2.400.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Rapor ve Veri Analizi Desteği

Şirketler ve işbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
• Sektör/Ülke/Mevzuat/ Yabancı Şirket/Marka Odaklı Rapor ve Analiz
• Uluslararası Platformlarda Veya Veri Tabanlarında Münferit ve/Veya Periyodik Üyelik
• Veri Analitiği/Madenciliği/İzleme Değerlendirme-Yönetim Rapor Ve Analiz
• Yurt Dışı İhale/Sözleşme/Şartname Hazırlığına Yönelik Rapor ve Analiz

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 2.400.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Belgelendirme Desteği

Şirketlerin desteklenen belge/ sertifika/ akreditasyonlar listesi’nde yer alan belge/ sertifika/akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Alım ve Yenileme Giderleri
• Müracaat ve Doküman İnceleme
• Belgelendirme Tetkik Giderleri
• Belge Kullanım Ücretleri
• Zorunlu Kayıt Ücretleri
• Test/Analiz Giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/ dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere desteklenen arama siteleri listesi’nde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
• İş İlanı Verme
• İnsan Kaynağı Bulma
• Bağlantı Kurma
• Aracılık

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Test Desteği

Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarının kodlarının test edilmesine ilişkin yurt dışında yaptıracağı test giderleri desteklenir.
• İş İlanı Verme
• İnsan Kaynağı Bulma
• Bağlantı Kurma
• Aracılık

Destek oranı %50 olup, destek üst limiti 1.200.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Reklam, Tanıtım, Pazarlama (Yazılım/Oyun/Uygulama) Desteği

Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin desteklenen reklam, tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetleri listesi’nde yer alan giderler desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• Google Playstore, Appstore, Meta Reklamları
• Arama Motorlarına Verilen Reklamlar
• Sosyal Medya Reklamları
• Blok Zincir Alanlarına Verilen Reklamlar
• E-Ticaret Platformlarına Verilen Reklamlar
• Açık Hava/Bina/Durak
• TV/Radyo/Sinema/Dergi Sponsorlukları
• Billboard/Pano/Tabela

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti yazlım/oyun/platform başına 9.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Reklam, Tanıtım Pazarlama (Genel Tanıtım)

Şirketlerin hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri yurt dışına yönelik genel amaçlı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin desteklenen reklam, tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetleri listesi’nde yer alan giderler desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• İnternet Reklamları
• Arama Motorlarına Verilen Reklamlar
• Sosyal Medya Reklamları
• Blok Zincir Alanlarına Verilen Reklamlar

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti 3.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Ürün Yerleştirme Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri desteklenir.
Desteklenecek Giderler;
• İnternet Reklamları
• Arama Motorlarına Verilen Reklamlar
• Sosyal Medya Reklamları
• Blok Zincir Alanlarına Verilen Reklamlar

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti platform başına 4.800.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Danışmanlık Desteği

Şirketlerin, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere şirket/kuruluş/üniversitelerden alınan desteklenen danışmanlık konuları listesi’nde yer alan konulara ilişkin danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.
• Bilişim Danışmanlığı
• Yönetim Danışmanlığı
• Hukuk Danışmanlığı

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti platform başına 3.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Platform Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti 3.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Acente Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 3.600.000 TL, destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı İhale Desteği

Bu programda yer alan şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmeleri desteklenir.

Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’ye kadar %20,

Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’den 60.000.000 TL’ye kadar %15,

Sözleşme bedeli 60.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye kadar %10,

Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzerinde %7.5 oranında desteklenir.

Destek oranı kademeli olarak yukarıda belirtilen şekilde sağlanmaktadır, destek üst limiti sözleşme başına 12.000.000 TL olarak belirlenmiş olup destek süresi 5 yıldır.

 

Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

Bu programda yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,
• Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,
• Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri,
• Birim bünyesinde aynı anda 2 (iki) kişinin istihdamına yönelik giderler

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti birim başına 2.400.000 TL. Destek süresi 5 yıldır.

Yüksek Katma Değerli Yüklenici Proje Desteği-1

Ülkemizin hizmet dış ticaretinin artırılması ve uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini teminen şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak bu programda yer alan şirketlerin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Makine/Ekipman/Donanım/Yazılım Alımı veya Kiralama Giderleri
• Eğitim, Danışmanlık ve Yazılımcı Sertifikasyonu Giderleri
• Hizmet/Yazılım Sertifikasyonu, Test/Analiz ve Ürün Doğrulama Giderleri
• Patent, Tasarım, Model Ve Fikri Mülkiyet Hakkı Tesciline Yönelik Giderler
• Kurulum ve Bakıma İlişkin Proje Personelinin 5 Defa Yurt Dışı Seyahat ve Konaklama Giderleri
• Aynı Anda 2 Kişiye Ait Proje Çalışanı İstihdam Giderler

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti proje başına 2.400.000 TL. Destek süresi 2 yıldır.

Yüksek Katma Değerli Yüklenici Proje Desteği-2

Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL tutar için destek tutarı 2.400.000’er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır.
• 12.000.000 TL için 2.400.000TL + 2 Proje Çalışanı
• 24.000.000 TL için 4.800.000 TL + 4 Proje Çalışanı
• 36.000.000 TL için 7.200.000 TL + 6 Proje Çalışanı
• 48.000.000 TL için 9.600.000 TL + 8 Proje Çalışanı

Destek oranı %60 olup, destek tutarı 24.000.000 TL. Destek süresi 2 yıldır.

Veri Merkezi Desteği

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya işbirliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,
• İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler,
• Eğitim/danışmanlık giderleri,
• Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz giderleri,
• Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri

Destek oranı %60 olup, destek tutarı 2 yıl için 24.000.000 TL. Destek süresi 2 yıldır.

Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirketlerin fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.
• Alan ve stand kirası
• Tasarım ve dekorasyon giderleri
• Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler
• Sanal etkinlik katılım giderleri
• Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
• En fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti etkinlik başına 300.000 TL. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Etkinlik Milli Katılım Desteği

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen milli katılım organizasyonlarında bu program kapsamında yer alan şirketlerin gerçekleştirecekleri aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
• Alan ve stand kirasi
• Tasarım ve dekorasyon giderleri
• Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler
• Sanal etkinlik katılım giderleri
• Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri
• En fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri
• En fazla 2 temsilcinin temsilcinin kişi başına günlük 3000 TL’yi geçmemek kaydıyla oda ve kahvaltı giderleri

Destek oranı %70 olup, destek üst limiti etkinlik başına 300.000 TL. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirketlerin bakanlıkça destek kapsamına alınarak bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin aşağıda belirtilen bireysel katılım giderleri desteklenir.
• Fuar Katılım Sözleşmesinde Yer Alan Zorunlu Giderler
• Sanal Etkinlik Katılım Giderleri
• Fuar Alanındaki/Fuara Yönelik Tanıtım Giderleri
• Tasarım ve Dekorasyon Giderleri
• Alan ve Stand Kirası

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti etkinlik başına 180.000 TL. Destek süresi 5 yıldır.

Yurt Dışı Platform Alımı Danışmanlık Desteği

Şirketlerin yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Destek oranı %60 olup, destek üst limiti 3.000.000 TL. Destek süresi 5 yıldır.

 

Turquality Destekleri

Turquality destekleri dünyada ilk ve tek olan globalleşme ve marka destek programıdır. Turquality programı tamamen ihracat (dış ticaret) odaklıdır. Programının hedefi yerli firmaların uluslararası pazarlarda güçlü ve rekabetçi olmalarını sağlamaktır. Olumlu Türk malı imajının oluşturulması için firmaların uluslararası büyüme stratejilerini gerçekleştirmek, stratejik iş planı oluşturmak, yol haritasını oluşturmak gibi çeşitli alanlarda çalışmaların sağlanması Turquality desteklerinin temel amacıdır. Turquality desteklerinde sağlanan destek başlıkları marka programı ile aynıdır.

TURQUALİTY VE MARKA PROGRAMI DESTEKLERİ

Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları

Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)

Mağaza Dekorasyon Giderleri

Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları

Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları

Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri

Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri

Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

Franchising Kapsamında Kira Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri

Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Turquality programı kapsamında desteklenen başlıklar yukarıdaki gibi olup, Turquality Destekleri kapsamında üst limit olmaksızın %50 oranında ve pazara bağlı olarak 5 yıl süresince desteklenmektedir. Marka Programı kapsamında sağlanan destekler %50 oranında, 4 yıl süresince desteklenmektedir. Destek başlıklarının hangi durumlarda Marka Programı, hangi durumlarda Turqualiy programına başvurulabileceği ve diğer bilgiler için Turquality sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB Destekleri

Yurtdışı Pazar Destek Programı KOSGEB tarafından ihracatçılara yönelik sağlanan destek programıdır. Sağlanan desteklerin amacı;
• Kobilerin yurtdışı pazar paylarını artırmak,
• Uluslararası rekabette ön plana çıkmalarını sağlamak,
• İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak,
• E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmaktır

Bu destekler proje bazlı olup kurum ve kurumda oluşacak kurul onayına tabii desteklerdir. Desteklenen giderler arasında ise;
• Hizmet alımı giderleri,
• Personel giderleri,
• Yurtdışı seyahat ve fuar giderleri,
• Test, analiz ve belgelendirme giderleri,
• Yazılım ve donanım giderleri,
• Tanıtım giderleri yer almaktadır.

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında proje süresi en az 8 ay en fazla 24 aydır.

Proje kapsamında sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

Proje destek oranı, %70 geri ödemesiz ve %30 geri ödemeli olarak uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Açık Olan Proje Bazlı Destekler

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı
Küresel Tedarik Zinciri ülkemizde birçok sektörde üretici konumundaki firmanın uluslararası pazarda bulunan şirketler arasında yer alması için;
• Ürün geliştirme
• Test, Analiz
• Doğrulama
• Kalite kontrol/ölçme
gibi üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları makine, ekipman ve donanım, yazılım, eğitim, danışmanlık ve sertifikasyon gibi alımların desteklendiği programdır.
Destek üst limiti 15.000.000TL’dir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı
Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder. Moda tasarım, endüstriyel tasarım, otomotiv ve mücevherat gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların mevcut olan tasarım departmanlarını geliştirmeleri veya yeni bir tasarım departmanının kurulması için sağlanan destekler Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamındadır.
Destek üst limiti 5.000.000 TL’dir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı (UR-GE)
İhracat yapmaya daha çok yeni başlayan KOBİ’lerin küresel piyasa düzeyinde faaliyetlerini yürütmesi hedeflenmektedir. Bu sayede ihracat yapan firmalar artacak ve firmalar büyüme ve gelişimini hızlandıracaktır. Uluslararası pazarda artan iş birlikleri, istihdamın artması ve sosyoekonomik kalkınma da ür-ge desteklerinin amaçları arasındadır.

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Destekler

Sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi, bilişim, film, yönetim danışmanlığı firmaları bu desteklerden yararlanabilirler.

1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları
2. Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
2.1. Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi
2.2. Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
3. Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
3.1. Pazara Girişin Desteklenmesi
3.2. Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi
3.3. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
3.4. Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi
3.5. Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi
4. Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları
5. İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı
5.1. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
5.2. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
5.3. Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi
6. Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı
6.1. Bireysel Katılımların Desteklenmesi
6.2. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

• Proje Desteği
• Yurtdışı Ofis Desteği
• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
• Pazar Araştırması Desteği
• Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
• Seminer ve Konferans Katılım Desteği
• Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği
• Yurtdışı Eğitim Desteği
• Yazılım Desteği
• Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği
• Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği

Ticaret Bakanlığı Tarafından Sektör Örgütlerine Sağlanan Destekler

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
• Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
• Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği
• Seminer ve Konferans Katılım Desteği
• Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği
• Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği

WeCreativez WhatsApp Support
Uzmanlarımız sizlerden mesaj bekliyor. Hemen Tıkla Whatsapp'tan iletişime geç
Size nasıl destek olabiliriz?